Гаранция

Krymar България  иска да Ви уведоми, че гарантира за качеството на извършения от нас ремонт по вашият турбокомпресор. Ние използваме качествени части за ремонт и настройваме  вашият турбокомпресор на най-добрият на пазара стенд за турбокомпресори. Ние носим отговорност и ще поемем гаранция на вашият турбокомпресор, ако се докаже, че повредите по него са настъпили в следствие на некачествени материали или на некачествено извършен ремонт. В този случай вашият турбокомпресор ще бъде ремонтиран безплатно от нас. Причините за повредите се установяват от Krymar България.

Krymar България  не носи отговорност за повредите настъпили вследствие на:

 • Попаднало чуждо тяло в турбинната или компресорна перка
 • Некачествен монтаж  или  поддръжка на турбокомпресора
 • Недостатъчно налягане и дебит на маслото  в следствие от повредена маслена помпа, износване на мотора,запушен маслопровод, некачествено масло (надран  ротор ,блокирал ротор) .Твърди частици в маслото, като остатъци от шлайфане на блок, глава и колянов вал на мотора или в следствие на проникнали мърсотии по време на ремонт или силно износване на мотора .
 • Протичане на масло от турбокомпресора в следствие на повишено картерно налягане и затруднено отливане на масло от турбото.
 • Повишена температура на изходящите газове.
 • Когато турбокомпресора е монтиран на неотговарящ или модифициран мотор, с цел повишаване на мощността.
 • Когато турбокомпресора е монтиран на мотор, който използва за гориво газ.
 • Когато турбокомпресора е отворен,отварян или пренастройван от неопълномощено от КРИМАР БГ  лице .

Ако Krymar България  установи , че повредите по турбокомпресора не са по наша вина, разходите по проверката са за сметка на купувача.

                      Указания за монтаж на турбокомпресора

 • Задължително трябва да знаете, защо се налага да се смени или ремонтира оригиналният турбокомпресор, да намерите и отстраните причините за повредата, преди да монтирате новият турбокомпресор.
 • Всеки турбокомпресор е конструиран да работи при строго определено налягане и за съответния мотор. Гаранцията отпада ако турбокомпресора бъде монтиран на друг мотор или работи при по-високо налягане.
 • Преди монтаж проверете  въздушната и маслената филтрови  уредби,сменете филтрите и маслото. Използвайте само оригинални филтри и качествено масло.
 • Проверете и почистете смукателният тръбопровод и колекторната тръба от масло и чужди тела. Наличието на такива със сигурност ще причини повреди при пускане в действие.
 • Маслоподаващият и маслоотвеждащият маслопроводи трябва да се прегледат и  почистят (без отлагания ,нагар,сажди,утайки).При нужда заменете с нови.Никога не използвайте течни гарнитури или силикон.
 • Напълнете отвора за маслоподаване на компресора с чисто масло. Стартирайте двигателя и го оставете да поработи на празен ход около 5 мин. Проверете и контролирайте херметичността на връзките на всички въздухо, газо и маслопроводи.

Строго се придържайте към инструкциите. В случай на повреди причинени вследствие от  неспазване на инструкциите Krymar България  не носи отговорност.