Технология

Технологията по ремонта на турбокомпресора включва няколко етапa:

Установяване на повредатa

След разглобяването на турбокомпресора следва преглед на всички съставни части и определяне източника на повредата.

Видове ремонт

Смяна на ремонтен комплект – Всеки турбокомпресор без механични повреди на основните части (ос, компресорна перка, лагерно тяло и диск към компресорната част) подлежи на този вид ремонт.
Смяна на определна част – Включва смяната на ремонтен комплект, както и на друга/и износени или повредени части.
Смяна на цяла средна част (CHRA) – Този ремонт се налага, когато абсолютно всички части са засегнати от повредата.

Почистване, баланс и настройка

След уточняването на вида ремонт се почистват всички здрави стари части, алуминиевия и чугунения корпус и се сглобява цялостната турбина. Следва баланс на средната част и настройка на променливата геометрия с turboclinic Variable Nozzle Turbine Analyser.