DPF

Регенерация на DPF/FAP

Не препоръчваме физическо и софтуерно премахване на DPF/FAP филтъра за твърди частици. Това може да доведе до допълнителни странични дефекти в работата на двигателя или изпускателните системи.

Препоръчваме ви демонтиране на DPF/FAP филтъра и неговото машинно почистване, което ви осигурява безаварийна работа на двигателя с минимални разходи за допълнителни ремонти и усложнения.

Запушения DPF/FAP филтър покачва разхода на гориво и затруднява работата на двигателя.

Какво води до запушване?
Брой прекъснати регенерации: Броят прекъснати регенерации – когато автомобилът сам прави регенерации и шофьорът го загаси.

Достигане на оперативните километри:
DPF/FAP филтрите се третират като консуматив от производителите на автомобили. Това означава, че имат определен “живот”, след което трябва да бъдат почистени или сменени. За повечето автомобили тези километри са между 150 000 и 200 000. Това зависи от автомобила, стила на шофиране и качеството на дизела и маслото, които се използват.

Използване на грешен вид масло:
Всеки производител на автомобили изрично опоменава вида и състава на маслото, което трябва да се използва при смяна. Често производителите посочват използването на масла с ниско съдържание на фосфор, сяра и сулфатна пепел (low SAPS) това са най-общите изисквания за дизелови двигатели с DPF филтри и трипътни катализатори (TWC).

Как работи DPF/FAP филтъра:
Газообразните вещества могат лесно да преминат, частиците от сажди се филтрират, събират се и се изгарят чрез иницииране на регенерирането във филтъра. В резултат на това съвременните системи за филтриране на твърди частици постигат намаляване на емисиите до 98%.

Замърсяването с отработените газове е вредно за хората и околната среда и е един от водещите причинители на респираторни заболявания в населението. Поради глобализацията и струпването на хора и автомобили в големите градове темата за чистия въздух става все по-важна. Това налага Европейското законодателство да упражнява все по-строги мерки за отработените газове от автомобилите. Всички дизелови автомобили, които отговарят най-малко на емисионните норми EURO 4, EURO 5 и EURO 6 са оборудвани със затворена филтърна система за частици на дизелови двигатели. Дизайнът варира от производител до производител, но функционалността по същество е еднаква.
Дизеловите двигатели произвеждат емисии, които могат да допринесат за замърсяването на въздуха: въглероден оксид, азотен оксид, азотен диоксид и необгорели въглеводороди от гориво. Отработеният газ, който се смесва със сажди, преминава през филтър за твърди частици на дизеловото гориво.